Når man taler om at luk virksomhed findes der flere forskellige måder. Dette kommer i første omgang an på hvorvidt virksomheden er solvent eller insolvent. 

Begreberne solvent og insolvent siger umiddelbart ikke de fleste mennesker noget – ikke sådan lige med det samme i hvert fald. Det betyder dog, at hvis en virksomhed skal være solvent kræver det, at den er i stand til at opfylde dens løbende forpligtelser. Dermed kan virksomheden lukkes via det man kalder frivillig likvidation.

Hvis virksomheden derimod ikke et i stand til dette, vil den blive betegnet som insolvent. Hvis dette er tilfældet kan virksomheden lukkes via konkurs eller tvangsopløsning.

Frivillig likvidation

Som nævnt kan et selskab kun opløses ved frivillig likvidation, hvis selskabet er solvent. Med andre ord; hvis værdien af aktiverne overstiger gælden. Beslutningen om en sådan likvidation skal vedtages på en generalforsamling. Herer det ejerne af selskabet der sørger for, at udpege en likvidator.

Efterfølgende er det så likvidators opgave at afhænde selskabets aktiver samt passiver. Beslutningen vil herefter blive offentliggjort og eventuelle kreditorer har efterfølgende tre måneder til at anmelde deres krav. Når disse krav bliver anmeldt kan likvidator optage selskabet til endelig likvidation.

I forbindelse med den endelig likvidation skal der dog indhentes en skattekvittance hos SKAT, hvilket rent praktisk set gør at hele processen med at likvidere selskabet kommer til at tage omkring et halvt år.

Konkurs

Konkurs er nok et begreb de fleste mennesker er bekendte med. Formålet med en konkurs er faktisk, at inddrage hele selskabets formue og herefter, at fordele denne ligeligt mellem samtlige kreditorer.

En konkursbegæring kan både indgives af en kreditor, som har penge til gode hos det respektive selskab, eller selskabet selv – dette kaldes egenbegæring. Den som indgiver selve konkursbegæringen kommer til, at skulle betale 750 kroner i retsafgift og skal samtidig normalt stille sikkerhed for de omkostninger der måtte være, til behandling af konkursboet.

Tvangsopløsning

En tvangsopløsning er en tvungen afvikling af et kapitalselskab. Dette er eksempelvis Aps eller IVS. En sådan tvangsopløsning sker, når et selskab ikke er i stand til at overholde de vigtigste af selskabslovgivningens krav.

Det er her Erhvervsstyrelsen som træffer beslutningen om, at tvandsopløse et selskab. Efterfølgende bliver sagen sendt til Skifteretten, med henblik på at Skifteretten så vil opløse selskabet. Efter alt dette vil de så tage stilling til, hvorvidt det respektive selskab skal opløses formløst, ved likvidation eller under konkursbehandling.

Det anbefales til hver en tid at man får en advokat til at hjælpe med at finde ud af under hvilke af de tre ovenstående kategorier man tilhører.

Find mere her: www.nemadvokat.dk